وید

 

سهراب سپهری_شرق اندوه_وید

************

نی ها همهمه شان می اید
 مرغان زمزمه شان می اید
درباز و نگه کم
و پیامی رفته به بی سویی دشت
 گاوی زیر صنوبرها
 ابدیت روی چپرها
 از بن هر برگی وهمی آویزان
 و کلامی نی
نامی نی
 پایین جاده بیرنگی
بالا خورشید هم آهنگی

/ 0 نظر / 7 بازدید