هیمه
ساعت ٧:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٦  

خسرو گلسرخی_خسته تر از همیشه_هیمه

نه آن که فکر کنی سرد است
که من
در تهاجم کولک
کجا تمام هیمه های جهان را
انبار کرده ان
در پشت خانه ام
و در تفکر یک باغ آتشم
به تنهایی
من هیمه ام
برادر خوبیم
بشکن مرا
برای اجاق سرد اتاقت
آتشم بزن
من هیمه ام
برادر خوبم