تکه ای از یک شعر
ساعت ٦:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٦  

خسرو گلسرخی_خسته تر از همیشه_تکه ای از یک شعر

تو رفتی
 شهر در تو سوخت
 باغ در تو سوخت
اما دو دست جوانت
 بشارت فردا
هر سال سبز می شود
 و با شاخه های زمزمه گر در تمام خک
گل می دهد
 گلی به سرخی خون