دشمن و خلق
ساعت ٦:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٦  

خسرو گلسرخی_خسته تر از همیشه_ دشمن و خلق

او سوار آریا - بنز است
 تو
بر دوچرخه
تکیه گاه اوست غربی
 تکیه گاه توست خلق
اوست یک تن
 تو
 هزاران ، صد هزاران تن
 پا بزن
پا بزن ای قدرت خلق
پا بزن بر چرخ و بر دنده
انتهای ره
 تویی پیروز
اوست بازنده