روا مدار
ساعت ٦:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٦  

خسرو گلسرخی_خسته تر از همیشه_روا مدار

غروب فصلی
 این کفتران عاصی شهر
 به انزوای سکت آن سوی میله های بلند
 هرگز طلوع سلسله وار شبی در اینجا نیست
و تو بسان همیشه ، همیشه دانستن
 چه خوب می دانی
 که اینصدای کاذب جاری درون کوچه و کومه
در این حصار شب زده ی تار
 بشارتی ست
بشارت ظهور جوانه
جوانه های بلند
 که رنگ اناری میله
 با آن شتاب و بداهت
دروغ بزرگ
زمانه خود را
 در اوج انزجار انکار می کنند