آنان که خک را
ساعت ٥:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٥  

 

تازه ها_آنان که خک را
1377- ...

تمام دلم دوست داردت
تمام تنم خواستار توست
 بیا و به چشم قدم گذار
 که این همه در انتظار توست
 چه خوب و چه خوبی ، چه نازنین
 تو خوب ترینی ، تو بهترین
 چه بخت بلندی ست یار او
 کسی که شبی در کنار توست
 نظر نه به سود و زیان کنم
هر آنچه بگویی همان کنم
 بگو که بمان ، یا بگو بمیر
 اراده ی من اختیار توست
 به گوشه ی چشمی نگاه کن
 ببین چه به پایت فکنده ام
 مگر به نظر کیمیا شود
 دلی که چنین خکسار توست
 خموشی ی شب های سرد من
 چرا نشود پر ز شور عش
که لغزش آن دست های گرم
 به سینه ی من یادگار توست
ز میوه ی ممنوع حیف و حیف
 که ماند و به غفلت تباه شد
 وگرنه تو را م یفریفتم
 که سابقه یی در تبار توست
چنین که ملنگم ، چنین که مست
 که برده حواس مرا ز دست ؟
 بدین همه جلدی و چابکی
غلط نکنم ،‌ کار کار توست
 به دار و ندارم نگاه کن
که هیچ به جز عاشقی نماند
 تمام وجودم همین دل است
 تمام دلم بی قرار توست