جامه دران
ساعت ٥:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٥  

 

تازه ها_جامه دران
1377- ...

 یک رودخانه تحرک
 یک بامداد جوانی
یک آفتاب درخشش
 یک ماه نقره فشانی
دل : با هزار کبوتر
در جنبش و تپش و شور
تن : با هزار تمنا
در التهاب نهانی
یک اتفاق : که هرگز از خاطرم نگریزد
یک اعتماد :‌ وزان پس
 آنی که افتد و دانی
 لب : با هزار شراره
 شب : با هزار ستاره
 بر گیسوان من و شب
 از بوسه مانده نشانی
عریان دو روح که بودیم
در هم تنیده دو اندام
چو نان دو لپه ی بادام
تفسیر این دو همانی
ای ذهن خسته ، مدد کن
 گویی به عالم خوابم
 از روی اینه برگیر
گردی ، اگر بتوانی
 امشب کجای جهانم ؟
 نی بر زمین و نه بر ابر
 ای عشق گمشده ی من
امشب کجای جهانی ؟
ای چتر پیچک پر گل
 با عطر زرد و سپیدت
 کو راه چاره که ما را
 در سایه ات بنشانی؟
 مطرب ! به سیم جنونت
 آهنگ جامه دران کن
کامشب ز حسرت عشقی
 ماییم و جامه درانی