خورشید دیگر
ساعت ٧:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢۱  

سیمین بهبهانی_ و در پایان_ خورشید دیگر

فلک امشب مگر ماهی دگرزاد
 ز ماه خویش ماهی خوبتر زاد
غلط گفتم ، که خورشیدی درخشان
 که مه یابد ز نورش زیب و فر ،‌ زاد
شهنشاهی ، بزرگی ،‌ نامداری
که شاهان بر رهش سایند سر ، زاد
صدف آسا ،‌ جهان آفرینش
درخشان گوهری والاگهر زاد
ز بعد قرن ها ، گیتی هنر کرد
که اینسان قهرمانانی با هنر زاد
پدرها بعد ازین هرگز نبینند
که مادر چون علی دیگر پسر زاد
فری بر مادر نیکوسرشتش
غزال ماده ، گفتی ، شیر نر زاد